Contact

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL.
Neem contact op voor vragen, informatie en advies.
E-mail: info@sin-nl.org

Alternatieve tekst

Mr Sophie Hankes,
voorzitter SIN-NL en IEU-Alliance

Juriste specialisatie medisch recht
Journaliste medische zaken

Lid Vereniging Gezondheidsrecht
Lid Nederlandse Juristen Vereniging
Voorzitter IEU-Alliance
Lid International Alliance Patients Organisations IAPO

SIN-NL streeft naar eerlijkheid en openheid.
SIN-NL streeft naar verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.

Moge deze website bijdragen tot het verbeteren van het toezicht op de kwaliteit van medisch handelen en het verbeteren van de positie van slachtoffers van medische fouten.
SIN-NL roept de medische sector en de Inspectie Gezondheidszorg op om per direct daadwerkelijk eerlijke informatie en adequate hulp aan slachtoffers van medische fouten te verlenen.
SIN-NL roept Minister Schippers en de regering op om per direct te realiseren dat slachtoffers van medische fouten adequate medische hulpverlening wordt verstrekt en om bij weigering van voldoen aan hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht, artsen te berechten via snelrecht.

Stichting SIN-NL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279201.